Η Εταιρία

H GAS Group κατασκευάζει εγκαταστάσεις με συνέπεια και οργάνωση. Άρχισε να δραστηριοποιείται στον χώρο των  θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων από το 2001.

Είναι ένα άρρηκτα δεμένο συνεργείο Ελλήνων Θερμοϋδραυλικών απόλυτα εξοπλισμένο με πληθώρα εργαλείων,  πολλές γνώσεις και εμπειρία .

Απευθύνεται σε ιδιώτες , μηχανικούς αλλά και τεχνικές εταιρίες

  • Μελέτη και σχεδιασμός.
  • Υλικά επώνυμα.
  • Ποιότητα παροχών.
  • Συνέπεια.
  • Εγγύηση 20 ετών στην εγκατάσταση των σωληνώσεων.