Κεντρικές καμινάδες θέρμανσης

Εγκατάσταση- προμήθεια καμινάδας παντός τύπου και βαθμού δυσκολίας .