Κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης και στηλών με μετρητές (ρολόγια).