Λεβητοστάσια

Λεβητοστάσια : στερεών καυσίμων – πετρελαίου – αντλίες θερμότητας

Στα λεβητοστάσια φαίνεται η δουλειά του μάστορα λέμε στην γλώσσα μας . Σε αντίθεση με τα υδραυλικά που σκεπάζονται από κονιάματα και πλακάκια, το λεβητοστάσιο είναι η υπογραφή του κάθε Τεχνίτη. Σωστός σχεδιασμός με πρόβλεψη για μελλοντική συντήρηση ή αντικατάσταση και υλικά ποιότητας να αντέχουν στον χρόνο χαρακτηρίζουν τις εγκαταστάσεις μας.

Κατασκευάζουμε λεβητοστάσια με σωστή υδραυλική εξισορρόπηση τα οποία αποδίδουν και εκμεταλλεύονται όλη την θερμογόνο δύναμη τους. Το λεβητοστάσιο είναι η καρδιά του σπιτιού και κατασκευάζεται με όλες τις δικλίδες ασφάλειας, αυτοματισμούς, όργανα μέτρησης και αγωγούς- εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας .

1. Με λέβητα πετρελαίου.

2. Με αντλία θερμότητας και  δοχείο αδράνειας με υποβοήθηση λέβητα πετρελαίου

 3. Mε υδραυλική σόμπα ξύλου

4. Με pellet, με δοχείο αδράνειας και  ηλιακή υποβοήθηση

5. Λεβητοστάσιο πετρελαίου με μπόιλερ και ηλιακά 

6. Λεβητοστάσιο Ψύξης Θέρμανσης της Εθνικής Τράπεζας (Σιντριβανίου)