Μικρό – επισκευές, αντικαταστάσεις (μερεμέτια)

Σε αυτόν τον τομέα είμαστε ευαίσθητοι, καταλαβαίνοντας την ανάγκη για μια προσωρινή λύση παρέχοντας υψηλής ποιότητας  αντικαταστάσεις και μικροεπεμβάσεις. Συνέπεια και ανταπόκριση σε όλες τις μικρό- Θερμοϋδραυλικές αβαρίες στον χώρο σας .