Νεόδμητα κτήρια

Υπεργολαβίες σε νεόδμητες μονοκατοικίες , μεζονέτες και πολυκατοικίες .

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή των Θερμοϋδραυλικών σωληνώσεων και πηγών ενεργείας στη νεόδμητη κατοικία σας από την αρχή με βάση τις ανάγκες σας .

1. Νεόδμητη Μονοκατοικία στη Θέρμη 

2. Νεόδμητη Μονοκατοικία στους Ταγαράδες 

3.Νεόδμητη Μονοκατοικία στη Θέρμη 

4.Νεόδμητη Μονοκατοικία στο Πανόραμα